print
Direcția Management Instituțional
04.09.2019

 

Șef direcție - Viorica IUZI

Tel.: 022 501 926

Email: viorica.iuzi@apcsp.gov.md

Birou: 540

Competențe:

 

1. Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin promovarea şi implementarea unui management eficient la nivelul planificării și gestionării corecte al finanțelor publice, al resurselor umane, al comunicării eficiente a Agenției cu mijloacele de informare, cu publicul larg precum și la nivel administrativ prin organizarea fluxului de documente în instituție, în vederea realizării optime a obiectivelor acesteia.

2. Coordonarea procesului de elaborare a bugetului în cadrul Agenției, de evidență contabilă și gestiune financiară, precum și de transparență a cheltuirii mijloacelor bugetare;

3. Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal;
4. Coordonarea proceselor ce țin de managementul documentelor în cadrul Agenției;
5. Coordonarea procesului de informare şi  comunicare eficientă a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societății civile şi cu  mijloacele de informare în masă. 
6. Organizarea și managementul activității Direcţiei;
7. Asigurarea colaborării externe a Agenției, precum și înaintarea propunerilor de proiecte de dezvoltare;

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.