print
Funcţie vacantă - Secretar tehnic
01.04.2016

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor 

anunţă despre suplinirea postului vacant de deservire tehnică pe perioadă determinată, ce asigură funcţionarea autorităţii publice, după cum urmează:

Serviciul administrare

Funcţia: Secretar tehnic

 I. Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: medii sau superioare de licenţă.

Cunoştinţe:

-        cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Inernet, etc. 

-        Să posede cunoştinţe în domeniul de activitate organizatorică a cancelariei şi secretariatului. 

-        Cunoaşterea prevederilor documentaţiilor normative în domeniul de activitate. 

-        cunoaşterea legislaţiei în domeniu respectiv funcţiei; 

Abilităţi: de lucru cu informaţia de organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, planificare, consultare instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 II. Persoanele interesate urmează să depună CV personal sau prin e-mail/poştă.

Telefoane de contact: 022-501-913; 022-501-912, Serviciul resurse umane
e-mail: tatiana.madan@apc.gov.md;

adresa poştală:MD 2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78
persoana de contact: Tatiana Madan,Specialist principal Serviciul resurse umane 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.