print
Serviciul Cooperare Internațională și Comunicare cu Mass-Media
29.10.2013

Șef serviciu - Tatiana BARAC 

Tel.: 022 501 988

Email: tatiana.barac@apc.gov.md 

Competențe:

  • Asigurarea colaborării externe a APCSP precum și înaintarea propunerilor de proiecte de dezvoltare;
  • Asigurarea încheierii Acordurilor de colaborare externă și monitorizarea activității de realizare a acestora;
  • Asigurarea transparenței în activitatea APCSP, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitatea a autorității, planificarea și realizarea campaniilor media de comunicare;
  • Întocmirea și difuzarea comunicatelor și materialelor de presă despre activitatea autorității și a conducerii acesteia, despre politici publice inițiate, promovate și realizate în domeniul de activitate APCSP;
  • Difuzarea publicului larg, în mod operativ, informația de interes public, examinarea și oferirea răspunsurilor la solicitările de informație adresate către reprezentanții mijloacelor de informare în masă din țară, monitorizarea actualizării paginii web a APCSP;
  • Consultarea conducerii și angajaților APCSP privind menținerea bunelor relații cu organele de informare în masă.
Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.