print
Serviciul financiar administrativ
29.10.2013

Șef serviciu -

Tel.: 022 501 926

Email: 

Birou: 540

Competențe:

  • Asigurarea evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate, precum şi planificarea necesarului de mijloace financiare.
  • Asigurarea  inventarierii bunurilor materiale aflate la evidenţa Agenţiei.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.