Prima   »  Agenţia   »  Arhiva Locuri vacante

Arhiva Locuri vacante

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  
 
AVIZ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor cu începere de la 07 februarie pînă la 26 februarie 2014, ora 16.00
AVIZcu privire la desfăşurarea concursului  privind ocuparea funcţiei  publice  vacante  în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor   cu începere de la  07 februarie   pînă la  26 februarie 2014, ora 16.00În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante
07.02.2014     
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  Agenția pentru Protecția Consumatorilor vă prezintă lista candidaților pentru ocuparea funcției publice vacante, care au promovat proba scrisă din 14.12.2013   Direcția coordonare și planificare: specialist superior (temporar vacant)1.Iurco AlaDirecția protecție a consumatorului (Bălți) : șef Direcție (temporar vacant) 1. Roșca Vadim    Secretarul comisiei de concurs  Ala POIATA  tel. 0-22-50-19-12,  e-mail: ala.poiata@apc.gov.md     
23.12.2013     
   
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
AVIZAGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR COMISIA DE CONCURS          Comunică  că,  în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, sunt admişi la proba scrisă , care se va desfăşura pe data de  14 DECEMBRIE 2013, ora 09.00 pe adresa str. Alba Iulia,75, bloc G etajul 9, sala de şedinţe a Agenției pentru Protecția Consumatorilor candidaţii după cum urmează:La funcţia de specialist superior  în Direcția planificare și coordonare  -1 funcție ( temporar vacantă)  1.   Haruța Ecaterina2.  Iurco Ala3.  Cauș
12.12.2013     
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
AVIZAGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR COMISIA DE CONCURS           Comunică  că,  în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, sunt admişi la proba scrisă , care se va desfăşura pe data de  14 DECEMBRIE 2013, ora 09.00 pe adresa str. Alba Iulia,75, bloc G etajul 9, sala de şedinţe a Agenției pentru Protecția Consumatorilor candidaţii după cum urmează:La funcţia de: ȘEF DIRECȚIE PROTECȚIE A CONSUMATORULUI (Bălți) -1 funcție   1.   Roșca Vadim2.  Țăruș Victoria Ala POIATA,  Secretarul comisiei de concurs 
12.12.2013     
   
AVIZ REPETAT Cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Protecția pînă la 10 decembrie 2013
AVIZ  REPETATCu privire la prelungirea termenului de depunere  a documentelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Protecția   Consumatorilor pînă la 10 decembrie  2013 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILORCOMISIA DE CONCURS          Reamintește prin prezentul că,  se stabileşte   10 DECEMBRIE  2013, orele 16.00, data limită de depunere a documentelor pentru a candida la ocuparea funcţiei publice vacante:1.Direcția coordonare și planificare : specialist superior (temporar) Avizul cu cerinţele detaliate pentru ocuparea funcţiei publice  vacante sus-menţionate cu începere de la 09.10.2012 pot fi
21.11.2013     
AVIZ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor cu începere de la 21 noiembrie pînă la 10 decembrie 2013, ora 16.00
AVIZcu privire la desfăşurarea concursului  privind ocuparea funcţiilor  publice  vacante  în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor   cu începere de la  21 noiembrie   pînă la   10 decembrie  2013, ora 16.00În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Agenția pentru Protecția Consumatorilor  anunţă concurs  pentru ocuparea următoarelor  funcţii publice  vacante: -         Direcția Protecția Consumatorilor (Bălți) - șef Direcție (temporar) Scopul general al funcţiei de șef Direcție Protecția Consumatorilor (Bălți):Organizarea
21.11.2013     
   
Lista învingătorilor concursului pentru funcțiile publice vacante
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR COMISIA DE CONCURS   Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice  vacante:   1.  Direcția coordonare și planificare: specialist superior1.Mereuță Albina        2.   Serviciul finanțe și contabilitate: șef Serviciu (Contabil șef) 1.Zamăneagră Lilia         3. Direcția juridică – Șef Direcție (temporar)1.Caraman Alexandru    
12.11.2013     
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor autoritatea publică organizatoare a concursului       Prin prezenta, Vă comunicăm că, conform rezultatelor probei scrise a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, interviul se va desfăşura pe data de                                      „ 11   " noiembrie   2013, ora 11.00 pe adresa  mun.Chişinău, str. Alba Iulia 75 bloc G, sala de ședințe. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Direcţia coordonare și planificare  specialist superior Mereuță AlbinaDirecția juridică - șef
08.11.2013     
   
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante
COMISIA DE CONCURS comunică că, în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, sunt admişi la proba scrisă , care se va desfăşura pe data de 07 NOIEMBRIE 2013, ora 10.00 pe adresa str. Alba Iulia,75, bloc G etajul 9, sala de şedinţe a Agenției pentru Protecția Consumatorilor
06.11.2013     
AVIZ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor cu începere de la 09 octombrie pînă la 30 octombrie 2013, ora 16.00
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concur s, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Agenția pentru Protecția Consumatorilor  anunţă concurs  pentru ocuparea următoarelor  funcţii publice  vacante: 
09.10.2013     
   
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilo publice vacante
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor autoritatea publică organizatoare a concursului Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:ERMURACHI Alina  -  specialist al Direcției Relații cu Consumatorii;ȘARGAROVSCHI  Vitalie - inspector principal al Direcției control produse industriale și  serviciiCEBAN Oxana - inspector superior al Direcției control produse alimentare și  servicii  Secretarul Comisiei de concursDna. Poaiată AlaTel.501-912  
24.09.2013     
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din data de 13.09.2013
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din data de 13.09.2013Agenția pentru Protecția Consumatorilor vă prezintă lista candidaților pentru ocuparea funcției publice vacante, care au promovat proba scrisă din 13.09.2013Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău) -   inspector superior (funcție temporar vacantă)1. Ceban Oxana2. Popa DianaDirecția control produse industriale și servicii (Chișinău) - inspector principal - 1 (funcție vacantă)1. Șargarovschii VitalieDirecția relații cu consumatorii - specialist 1 (funcție temporar vacantă)1. Ermurachi Alina Candidații sunt invitații să se prezinte
18.09.2013     
   
Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) prelungește concursul de angajare pentru suplinirea funcției vacante
Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) prelungește concursul de angajare pentru suplinirea funcției vacante în :Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media - specialist -1(temporar)Temei:Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 pct.46Termenul limită de depunere a actelor - 26.09.2013Candidații vor prezenta dosarul de participare la concurs la sediul APC, mun.Chișinău str.Alba Iulia 75 bloc G bir.802Informații suplimentare la tel.501-912 și  www.consumator.gov.md   
13.09.2013     
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
 AVIZ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR COMISIA DE CONCURS   Comunică  că,  în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, sunt admişi la proba scrisă , care se va desfăşura pe data de  13 SEPTEMBRIE 2013, ora 13.00 pe adresa str. Alba Iulia,75, bloc G etajul 9, sala de şedinţe a Agenției pentru Protecția Consumatorilor candidaţii după cum urmează:La funcţia de: inspector  principal al Direcției control produse industriale și servicii (Chișinău) -1 funcție  1.   Ușurelu Victor2.  Alexei Sergiu3.  Foiu
11.09.2013     
   
AVIZ cu privire la desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiei publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor cu începere de la 16 august pînă la 06 septembrie 2013, ora 16.00
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor anunţă concurs  pentru ocuparea următoarelor funcţii publice  vacante:1.     Direcţia Protectia Consumatorilor (Cahul) - Şef Direcţie (1 funcție vacantă)Scopul general al funcţiei: Organizarea şi dirijarea activităţii Direcţiei privind supravegherea pieţei şi controlul conformităţii produselor şi/sau serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, a normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi materialelor de referinţă
16.08.2013     
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului (APC) prelungește concursul pentru suplinrea funcţiilor publice vacante
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului (APC) prelungește concursul pentru suplinrea funcţiilor publice vacante:Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău) -inspector superior - 1( temporar vacantă);Scopul general al funcţiei de inspector superior:Supravegherea pieţei privind conformitatea cu cerinţele prescrise şi/sau declarate a produselor alimentare plasate pe piaţă, serviciilor prestate, normelor privind asigurarea metrologică, starea mijloacelor de măsurare şi materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale şi exercitarea funcţiilor de  protecţie a consumatorilor în domeniile stabilite prin lege. Sarcinile de bază:1.Efectuarea controlului de stat privind
25.06.2013     
   
Rezultatele testarilor de laborator repetate privind corespunderea cerinţelor prescrise a apei minerale
Urmare depistarii a cinci cazuri de necorespundere a apei naturale necarbogazoase conform indicilor microbiologici si in scopul asigurarii trasabilitatii plasarii pe piata a produselor, Agentia pentru Protectia Consumatorilor a efectuat controale de stat la unitatile de producere/import a apei minerale neconforme urmare testarilor de laborator
24.05.2013     
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor autoritatea publică organizatoare a concursului Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:Corcevaia Ilinca –  specialist superior în Direcția coordonare și planificare;   Cu respect,Secretarul Comisiei de concurs Tel.501-912
23.05.2013     
   
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
interviul se va desfăşura pe data de 23 mai 2013, ora 08.30 pe adresa mun.Chişinău, str. Alba Iulia 75 bloc G bir.906.
22.05.2013     
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Direcţia coordonare și planificare – specialist superior
18.05.2013     
   
1 2 3 »»
Prima   »  Agenţia   »  Arhiva Locuri vacante
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2290790 |  ieri: 767 |  azi: 579 |  online: 11   actualizat la: 21.10.2019
Creat de Brand.md